Tvorba webových stránek a SEO

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů

Ochranu vašich osobních údajů neberu na lehkou váhu. Přečtěte si, co vše dělám proto, aby vaše sdělené osobní údaje byly u mě v bezpečí.

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně dalších zákonů a evropským nařízením GDPR, který hájí práva mých návštěvníků a zákazníků proti neoprávněnému zacházení s jejich údaji. V následujících řádcích vám přiblížím, jakým způsobem a za jakým účelem zpracovávám vaše osobní údaje a kdo mohou být jejich zpracovatelé. Tyto informace jsou důležité, proto doufám, že si najdete čas a pečlivě si vše pročtete.

Kdo je správcem vašich údajů?

Souhlasem udělujete fyzické osobě Tomáši Honesovi, IČO: 07974639, se sídlem Horská Kvilda 50, 385 01 Vimperk, právo, aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a nařízení GDPR zpracovával jako správce osobní údaje dle podmínek níže.

Jaké údaje jako správce zpracovávám?

V rámci mých webových stránek zpracovávám údaje, které mi můžete poskytnout v rámci registrace účtu, vyplnění formuláře, nebo jiné aktivity související s vaším dobrovolným sdělením osobních údajů. Konkrétně bude během naší spolupráce docházet ke zpracování následujících údajů.

Telefonní číslo

E-mailová adresa

Jméno a příjmení

Místo bydliště

Za jakým účelem zmíněné údaje spravuji a jak dlouho?

Vaše osobní údaje shromažďuji za účelem možnosti využívat moje služby a informovat vás o novinkách.

Vyplnění formuláře pro kontaktování – Osobní údaje obsažené ve formuláři spravuji pouze za účelem odpovědi nebo vyřízení vašeho dotazu či poptávky. Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány ani předávány třetí straně.

Kdy není potřeba dávat souhlas se zpracováním osobních údajů?

Osobní údaje můžu zpracovávat i bez vašeho souhlasu pouze za účely:

Plnění smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí mnou nabízených služeb nebo produktu, o kterou byl aktivně projevený zájem ze strany zákazníka.
Plnění právních povinností, které pro mě vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
Zpracování v rámci oprávněného zájmu (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti a ochrany života).

Jak jsou mé údaje chráněné?

Veškeré osobní údaje, které zpracovávám, se snažíme v maximální míře zabezpečit proti jejich úniku nebo odcizení. Z tohoto důvodu omezuji jejich manipulaci, kopírování, přenášení nebo přístup k nim jen pro nezbytně nutné účely, ke kterým jste mi udělili souhlas nebo tento účel definuje zákon.

Dále moje webové stránky disponují HTTPS protokolem (platným SSL certifikátem) pro šifrované spojení mezi webem a uživatelem, díky čemuž se minimalizuje možnost jejich odcizení během přenosu dat (registrace, přihlašování, odesílání v rámci formuláře apod.)

Jaká jsou moje práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Požadovat po mně informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracovávám.
Požadovat po mně vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
Vyžádat si u mě přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit.
Požadovat po mně vymazání těchto osobních údajů.
Požadovat přenesení údajů.
Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech.
Můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

přejít na homepage.

Tyto webové stránky využívají soubory cookies.

Tyto webové stránky využívají soubory cookies.